quang_binh_az_featured

Thông tin du lịch Quảng Bình

Quảng Bình cách Đà Nẵng 300km và cách Huế gần 180km về hướng Bắc, nơi đây đã từng là chiến trường ác liệt trong hai cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ Quốc, do đó ngày nay Quảng Bình còn lưu giữ được nhiều di tích lịch sử khiến nhiều người dân cũng như cựu chiến […]

Xem thêm